Menu
 • slider1
 • slider11
 • slider2
 • slider3
 • slider4
 • slider5

 

 

                                    

 

 

 

 

 

آمار شرکت ها

 

 • واحدای رشد
 • فضای آزاد

 

 

 

 • واحدهای پیش رشد
 • فضای آزاد

 

 • واحد های تحت حمایت
 • فضای آزاد

 

 

 

 • واحدهای خارج شده
 • فضای آزاد

 

محصولات

 

 

 

 

 

 شهرستان محلات، شهر نیم ور، خیابان امام خمینی (ع)، بلوار امام علی (ع)، مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان محلات و نیم ور


صندوق پستی :  
 
38156-716
               
نشانی اینترنتی : 

www.jdroshdm.ir  
 
تلفن تماس:
 
086-43325300
                 
پست الکترونیک :
 
info@jdroshdm.ir
 
نمابر :
 

 086-43325300

086-32770470
                   

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دات نت نیوک فارسی